vrijdag 13 april 2018

Vrouwen minderwaardig in de economie?

Waarom worden vrouwen vaak achtergesteld bekeken in de economie? Aanleiding was het interessante artikel over een succesvolle vrouwelijke ondernemer die in een typische mannenwereld, van de metaalindustrie en wel het bouwen van containers. Zij maakt onder meer melding van neerbuigende houdingen van leveranciers en dienstverleners, die haar technisch- en zakelijk inzicht onderschatten en vragen hun aanbod of diensten maar door een collega te laten beoordelen. Volgens het CBS verdienen mannen nog altijd aanzienlijk meer dan vrouwen. Hier zit ook een vertekening in doordat vrouwen vaak voor een lager uurloon werken of minder gekwalificeerde functies. Of gewoonweg, doordat ze vaker in deeltijd werken. Daarnaast spelen factoren als loopbaan onderbreking door gezinsuitbreiding en verschil in gezondheid tussen mannen en vrouwen blijkbaar een rol.
Die cijfers laten wel zien, dat vrouwen het vaak met minder moeten doen dan mannen in een vergelijkbare functie. Is dat terecht? Wil je dat? Steeds meer stemmen gaan op om de beloning niet afhankelijk te laten zijn van geslacht - en wettelijk mag dat al niet - maar hoe kun je dat vorm geven? Hoe kunnen vrouwen gelijke kansen krijgen vergeleken met mannen? Wellicht is het goed om te kijken naar het totale bedrijfsmodel. Moet een persoon/werkgever zeggenschap hebben over een salaris? Dat is immers de huidige trend, waarbij ook kan worden onderhandeld. Zijn mannen hier betere onderhandelaars?
Het kan interessant zijn op een andere manier naar inkomen te kijken. Op basis van zakelijke resultaten, berekend door een computer en compleet onafhankelijk van mensen, achtergronden en positie. Op die manier kunnen mannen en vrouwen gelijke bedragen verdienen zonder dat één van de twee moet betalen, en ligt er potentieel voor iedereen om méér te verdienen dan ze nu zouden kunnen doen. Helemaal op basis van de bewezen resultaten.

zondag 8 april 2018

Hoe zit het nu met uw inkomen later?

Er is het nodige te doen over het pensioen. Vroeger was het duidelijk: je werkte tot jouw 65e jaar en daarna had je een onbezorgde oude dag. Het lijkt erop dat beide niet meer van toepassing zijn.
De pensioenleeftijd gaat in stapjes omhoog naar 67 jaar (in 2021). Of het daarna nog verder gaat stijgen? Wie zal het zeggen? Voor de mensen die dit aangaat is er een risico van een pensioengat; niet altijd past de uitkering van een pensioen zich aan bij de latere inwerkingtreding van de wettelijke maatregel. Resultaat: minder of geen inkomen. En dat mag je zelf oplossen.
De volgende vraag is dan ook of je van een 'onbezorgde oudedag' kunt genieten. Het is namelijk naast een latere ingangsdatum de verwachting dat de uitkeringen omlaag gaan. Om te beginnen: veel zelfstandigen (om precies te zijn een kwart) hebben geen pensioenvoorziening. De hoge kosten zijn daarvan een oorzaak. Op latere leeftijd nemen meer zelfstandigen een voorziening maar van de 55+-ers is nog altijd 20% zonder een inkomensvoorziening. Dat is nadelig.
Maar als je dan iets hebt geregeld, als zelfstandige of als werknemer, dan verdampen de uitkeringen van de pensioenen. De laatste trend is wel dat de pensioenfondsen beter presteren maar de uitkeringen profiteren daar niet direct van. Aan de andere kant zijn er op de langere termijn ook pessimistische geluiden over de rendementen van pensioenfondsen.
Is dat wat je een 'onbezorgde oudedag' noemt? Ik vind van niet. Je hebt (eindelijk) veel tijd, dan zouden dergelijke zorgen over het inkomen er niet moeten zijn. Zeker niet als dat in het verleden zo gepresenteerd werd - denk maar aan het 'Zwitserleven gevoel' en andere marketinguitingen.
En denk er gerust over na: hoe heb je zelf jouw financiële toekomst geregeld en waarvan is die afhankelijk?

Heeft u nagedacht over de gevolgen van GMO bewerkt voedsel?

Van sommige ontwikkelingen is het lastig om de gevolgen op langere termijn nu al te doorgronden. In het verleden zagen we dat bij enkele geneesmiddelen, waar pas na enkele jaren de lange-termijneffecten duidelijk werden. Sommige mensen werden zelfs gehandicapt. Hoe zit het met genetisch modificeren van voedingsstoffen - ook als dit primair voor veevoer is? Er zitten zeker op korte termijn positieve effecten aan, zoals een grotere weerstand tegen ziekten of ongedierte, betere mogelijkheden om ze te telen, hogere opbrengst - maar wat is het effect in de voedselketen, inclusief die van de mens, op langere termijn? Wat is er beschikbaar aan onderzoek op dat gebied?
Beyuna heeft onderzoek laten houden onder 1000 mensen in Nederland en daaruit blijkt dat 50% van de bevolking verwacht dat er schadelijke gevolgen kunnen zijn van genetisch gemodificeerde voedingsstoffen. En dat de verwachting is dat hierover informatie moet komen.
Als u dit onderwerp interessant vindt, dan orgniseert Beyuna op 21 april 2018 in Garderen het GMO Seminar door Jeffrey M. Smith, directeur van het Institute for Responsible Technology (IRT), een toonaangevende bron van gezondheidsinformatie over GMO's voor consumenten, beleidsmakers en professionals in de gezondheidszorg.Wilt u bij dit GMO seminar aanwezig zijn? Meer informatie en aanmelding voor het GMO seminar.

How does the Endocannabinoid System Work?


The endocannabidoid system visualised

I have been recently taking CBD oil and have experienced much deeper sleeping. I wondered how this worked and so did a little investigation. It turns out that only recently (in our terms today) the Endocannabinoid System has been discovered. This, even though cannabis has been used for medical purposes for 3000 years… In 1964 Dr Raphael Mechoulam, an organic chemist, succeeded in synthesizing THC. His team went on to further research and describe other cannabinoids. In the early 1990’s the Endocannabinoid System was discovered. Its a group of endogenois cannabinoid receptors located in the human brain and central and peripheral nervous system. It is involved in keeping our bodies in balance and is associated with a number of processes including mood, appetitie, pain, memory and immune system.

Research into the Endocannabinoid System

Two receptors CB1 and CB2 have been found to be mainly in the brain and nervous system. Its all pretty complicated and new stuff so there is still much work to be done. One of the prominant researchers in this area is Dr Vincenzo Di Marzo who has devoted most of his scientific life tot he study of the Endocannabinoid System.

This film may help you to see how wide ranging this system is and its importance to our everyday life. It may help to get you started with your own research and interest….in the meantime I am very happy with my own results and new found sleep!

zaterdag 7 april 2012

Dieet tijdens zwangerschap schadelijk

Duh, dat is nieuw... Wie tijdens een zwangerschap op dieet gaat kan een kind krijgen dat een grotere kans heeft op diabetes of overgewicht. Eigenlijk logisch. Zo'n embryo heeft energie nodig om te groeien en als dat tijdens de zwangerschap al te weinig is kan er een verandering in de hersenen optreden. En het kind leert al voor de geboorte om reserves op te bouwen. Zorg er dus tijdens de zwangerschap voor voldoende en vooral goede voeding in te nemen. En daarbij zal vaak sprake zijn van suppletie, bijvoorbeeld vitamine D3, visolie, selenium en magnesium. Die konen de meeste mensen toch al tekort.
Op dieet tijdens zwangerschap vergroot kans op diabeteskind | Kinderspul

vrijdag 6 april 2012

Webwinkels hebben de toekomst

Een van de groeiende sectoren in de economie is e-commerce maar het traditionele bedrijfsleven blijft achter hier ook iets mee te doen. Het hoeft niet moeilijk te zijn en deze bedrijven stimuleren het mkb om een webshop te starten. Voor wie meer opbrengst wil halen uit e-commerce met minder overhead hebben we een interessant concept dat erg lucratief is.
Bedrijven starten campagne om mkb te stimuleren webshop te openen | Pro | Tweakers.net Nieuws

zaterdag 24 maart 2012

Ouderen: 1250 per maand

In contrast met de bonussen van de vorige post moeten ouderen het soms met een minimum inkomen doen. Pensioen is niet gegarandeerd en tegen een hogere premie staat niet zelden ook een korting op de betaling van aanvullende voorzieningen. Dat is een reden om na te denken: moet ik niet iets ondernemen om een extra inkomstenstroom van residueel inkomen op te bouwen? Het jan goed zijn hier serieus naar te kijken.
Ouderen in de knel - Radio 1

woensdag 21 juli 2010

Van mobiele telefoon tot Porsche zonder geld

Wie kent niet het spelletje waarbij je met een ei langs de deuren gaat om het te ruilen met iets van meer waarde? Een Amerikaanse jongen deed dat en startte met een gratis mobieltje, dat hij via Craigslist ruilde voor een duurder type. En zo ging hij verder tot hij nu een Porsche Boxter heeft. Volgende item wordt een Cadillac Escalade.

Olympisch park wordt amusements-dieptepunt

De architectuur van het Vogelnestje en het zwembad werd geroemd, maar na een paar jaar blijkt het tegen te vallen: China heeft het Olympisch terrein tot bitter slecht pretpark verbouwd. Verkeerd thema, niet opgeruimd, kortom: het slaat de plank mis. Eens zien hoe dat over een paar jaar eruit ziet. Jammer, als je de foto's zo ziet: een hoogtepunt wordt zo een wat troosteloos gebeuren.

Merkkleding geeft vrouwen zelfvertrouwen

Over vrouwen en kleding zijn al hele boekenkasten volgeschreven maar onderzoek heeft aangetoond dat merkkleding vrouwen meer zelfvertrouwen geeft. Ze waren in staat problemen beter op te lossen. Is het dan een verrassing dat het dragen van merkkleding dan leidt tot een betere score? Ik denk daarom dat het shoppen voor vrouwen meer is dan tijdverdrijf of een sociaal iets. Het is daadwerkelijk werken aan zelfvertrouwen, aan het goed voelen!